Private boligejere

Priser

Prisen ved at være kunde hos Status er opdelt i to.

Et medlemskontingent på 200 kr. om måneden, som opkræves halvårligt den 1/5 og 1/11 med 1.200 kr.

Et honorar på 8.000 kr. som alene opkræves ved låneomlægning. Beløbet medfinansieres sædvanligvis i kreditforeningens lånetilbud, og er altså en del af omkostningen ved at optage realkreditlånet.

Andelsbolig foreninger

Priser

Bistand i en lånesag vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget.

Timesatsen er 1.250 kr.

Typisk vil honoraret ligge mellem 12.000 og 25.000 kr. afhængig af sagens kompleksitet.

Første indledende møde er gratis og uforpligtende. Herefter er priserne følgende

  • Kontingentet for overvågning af foreningens realkreditlån er 200 kr. om måneden, som opkræves halvårligt den 1/5 og 1/11
  • Ved omlægning af lån betales til Status 10.000 kr. + 1 promille af hovedstolen på det realkreditlån som optages
  • Vi har stor erfaring i at forhandle omkostningerne ned for andelsboligforeninger – særligt bidragssatsen i forbindelse med låneomlægninger. Ønskes dette gennemført og realiseres, betales halvdelen af første års besparelse til Status
  • For andet arbejde beregnes en timesats på 1.250 kr. Dette omfatter fx rådgivning, økonomisk gennemgang, byggesager, klargøring af materiale til indkaldelse og deltagelse på generalforsamling. Såfremt foreningens lån omlægges, modregnes eventuel beregnet timesats, der er forbrugt på arbejdet omkring låneomlægningen.

Ejendomsinvestorer

Priser

Første indledende møde er gratis og uforpligtende.

Hvis vi bliver enige om at etablere et samarbejde, vil et abonnement koste 200 kr. pr. måned og omfatte:

  • Opstart med formulering af finansieringsstrategi
  • Løbende overvågning samt mundtlig og mailbaseret rådgivning
  • Løbende rådgivning og møder på vores kontor i dagtimerne

Når vores overvågning giver anledning til omlægning eller optagelse af nyt lån, udfører Status dette arbejde inklusiv forhandling med bank og kreditforening for et honorar på 10.000 kr. + 1 promille af beløbet, der omlægges/lånes.

Særlig bistand og rådgivning i komplekse sager vil normalt blive afregnet efter medgået tid inden for et aftalt budget. Timesatsen er 1.250 kr.  i timen.

Tilmelding til betalingsservice

Hos Status skal dit abonnement være tilmeldt betalingsservice for at undgå unødvendige omkostninger. Det har vi gjort nemt. Benyt dette link.