Polaris etablerer North og skaber stærkt finansielt rådgivningshus i Danmark. status

De fire virksomheder Contea, Jysk Pension, FinPro og Status indgår partnerskab med Polaris og etablerer North, der vil tilbyde uvildig og komplet finansiel rådgivning til virksomheder, organisationer og deres medarbejdere.

North bliver dermed den første rådgiver som kan levere uvildig rådgivning inden for forsikring, pension, financial procurement og realkreditfinansiering med afsæt i de fire virksomheders eksisterende specialkompetencer påområderne, der suppleres med ansættelsen af en række yderligere kompetencer. North etableres med Lars Gundorph som Group CEO og Per Klitgård som bestyrelsesformand.

North henvender sig til private og offentlige virksomheder, og selskabet vil have særligt stærke positioner inden for rådgivning af bolig- og ejendomsselskaber, forsynings- og energiselskaber, erhvervs- og industrivirksomhedersamt den offentlige sektor.

”Med North skaber vi et samlet og stærkt dansk rådgivningshus med fokus på at hjælpe kunderne med deresudfordringer og muligheder i et stadigt mere komplekst finansielt univers. Her kan vi hjælpe med de rigtige løsninger og produkter, når kunderne skal identificere og træffe de rette valg for at nedbringe risici,” siger Group CEO i North,Lars Gundorph.

”Ledere i offentlige og private virksomheder vil gerne udfordres og efterspørger i stigende grad en kombination af specialiseret rådgivning, dokumentation overblik og indgående viden om deres samlede behov. Kunderne forventerfagligt stærke og erfarne rådgivere med stor beslutningskompetence og en høj grad af tilgængelighed, og det er præcis, hvad vi tilbyder med North,” tilføjer Lars Gundorph, der i 2020 valgte at forlade jobbet som CEO i mæglervirksomheden Willis Towers Watson efter mere end 33 år i virksomheden.

Polaris indtræder som majoritetsaktionær i North sammen med ejerne af Contea, Jysk Pension, FinPro og Status, der alle investerer i det nye partnerskab, hvor også Lars Gundorph og Per Klitgård indtræder som medejere. Alleejere og partnere i de fire rådgivningsvirksomheder fortsætter i North.

”De dedikerede og højt specialiserede partnere og medarbejdere i de fire rådgivningsvirksomheder er heltafgørende for at skabe værdi for kunderne i det daglige, og derfor er vi glade for at kunne investere sammen og indgå et stærkt partnerskab med én fælles vision og strategi for North,” siger Per Klitgård, der bliver selskabetsbestyrelsesformand og har erfaring fra stillinger som administrerende direktør i Danica Pension og SEB Pensionsamt koncerndirektør i Codan Forsikring.

De fire rådgivningsvirksomheder fortsætter indtil videre under egne navne og brands, ligesom virksomhederneskunder fortsat vil have kontakt med deres nuværende rådgivere. I den kommende periode vil de fire virksomhederblive integreret i North med fokus på at forankre fælles kultur og værdisæt samt realisere synergier fra vidensdeling, forretningsudvikling, markedsføring, administration, IT og salg. North ventes etableret som fælles organisation og brand senest med udgangen af 2021 med en ambition om at forfølge organiske og akkvisitive vækstmuligheder idet danske marked for på længere sigt at udvide til øvrige nordiske markeder.

”Vi ser frem til at samarbejde med en gruppe af kompetente og dedikerede specialister om at skabe et stærkt og unikt rådgivningshus i det danske marked. Vi har dyb indsigt i branchen og rigtig gode erfaringer med at etablere og udvikle partnerskaber, som skaber nye muligheder og større værdi for kunderne. Det danske marked for uvildigfinansiel rådgivning er under forandring, og med North vil vi bidrage til konsolideringen og udviklingen af markedet,”siger Rune Lillie Gornitzka, Partner i Polaris.

Yderligere information:

Lars Gundorph, Group CEO i North, +45 25 97 20 00
Per Klitgård, bestyrelsesformand i North, +45 20 90 29 32
Rune Lillie Gornitzka, partner i Polaris, +45 24 62 14 64

Om Status

Status rådgiver private boligejere, andelsboligforeninger og ejendomsinvestorer om finansieringsløsninger og aktiv gældspleje, der skaber værdi og en sund økonomi.

www.statusdanmark.dk
Om Jysk Pension

Jysk Pension er en rådgivnings- og konsulentvirksomhed med særlig ekspertise inden for pension og sundhed. Virksomheden rådgiver private virksomheder om firmapension, pensions- og sundhedsløsninger, investering samt seniorpolitikker i virksomheder.

www.jyskpension.dk
Om FinPro

FinPro er en uvildig finansiel rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i at optimere finansielle produkter, betalingsløsninger og vilkår for mellemstore og store virksomheder, foreninger og kapitalfonde – herunder bl.a. betalingstyper, finansiering, realkredit, leasing, cash management, valuta og factoring.

www.finpro.dk
Om Contea

Contea er en forsikringsmæglervirksomhed med særligt fokus på mellemstore og store industri og erhverv, M&A, bolig- og ejendomsselskaber samt offentlige organisationer og forsynings- og energivirksomheder. Contea fokuserer på at gøre arbejdet med risici og forsikringer nærværende, ukompliceret, fremsynet og transparent.

www.contea.dk
Om Polaris – The Power of Partnership

Polaris er en nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer i veletablerede mellemstore virksomheder i Norden. Polaris har siden 1998 rejst fem fonde med mere end 12,5 mia. kr. i kapitaltilsagn. Polaris’ investeringsfokus er virksomheder med vækst- og udviklingspotentiale. Polaris har til dato investeret i 47 virksomheder, hertil kommer flere end 80 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne. Polaris ejer 16 virksomheder med en samlet omsætning på godt 6 mia. kr. og omkring 5.000 ansatte.

www.polarisequity.dk/