Forretningsgang

Hos Status skal dit abonnement være tilmeldt betalingsservice. For at undgå unødvendige omkostninger anbefaler vi, at betalingen for overvågningen tilknyttes betalingsservice. Det har vi gjort nemt. Benyt dette link.

Sådan bliver du kunde

Før du bliver kunde i Status holder vi et indledende og uforpligtende møde af knap 1½ times varighed. Her gennemgår vi vores koncept og måde at arbejde på. Vi forklarer også, hvordan et realkreditlån er sammensat, vores rolle i forhold til kreditforeningerne samt forløbet af en omlægning og den efterfølgende afregning af lånet.

Vælger du at blive kunde i Status laver vi en aftale om overvågning af dine realkreditlån eller vores rolle i forbindelse med vores øvrige rådgivningsydelser. Der er ingen binding eller opsigelsesvarsel forbundet med et kundeforhold i Status. Forudbetalt kontingent af hele måneder bliver således refunderet hvis du ikke ønsker at være kunde længere.

Status efterlever krav om god rådgivning og overholder bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Sådan foregår en omlægning

Status indhenter et lånetilbud fra en kreditforening, når rente- og kursudvikling tyder på, at en snarlig omlægning til dette lån vil være attraktiv. Så ligger det klar til at blive effektueret, når tidspunktet er rigtigt.

Hvis kunden ønsker at blive kontaktet før en omlægning gøres dette. Her oplyses om de eksakte konsekvenser af en omlægning og ønsker kunden omlægningen gennemført, ringer vi til kreditforeningen og fastkurs indgås. Herefter sender kreditforeningen en bekræftelse til os på e-mail, så vi hurtigt kan konstatere, at den indgåede fastkursaftale er som aftalt over telefonen. For en sikkerheds skyld sender vi en e-mail til kunden, der gentager omlægningens nøgletal og økonomiske konsekvenser, som kunden tidligere har accepteret.

Herfra tager kreditforeningen sig af resten, herunder udbetaling af nyt lån, indfrielse af det gamle lån, tinglysning, indberetninger til Skat, fondsnotaer med videre. Kreditforeningen etablerer samtidig en konto i kundens navn, hvor alle posteringer i forbindelse med omlægningen bogføres. Til sidst afregner kreditforeningen eventuelt overskud af denne konto direkte til kunden og sender kontoopgørelsen til kunden.

Status accepterer naturligvis, hvis en kunde ikke ønsker at følge vores anbefaling. Når næste mulighed for omlægning opstår, kontakter vi atter kunden på lige fod med alle andre kunder. Herefter står det igen frit for, om vores anbefaling følges eller ej. Hvis en kunde ønsker en anden type omlægning, end vi anbefaler, vil vi forbeholde os ret til ikke at udføre den eller udføre den med det forbehold, at omlægningen er kundens eget valg.