Andelsboligforening

Overvågning, optimering og omlægning

Det har ikke skortet på historier om andelsboligforeninger med problematiske lån og ondt i økonomien.

Træf de rigtige valg med en finansiel strategi

De værste eksempler kendes fra pressen, og her drejer det sig ofte om andelsboligforeninger, der med dårlig rådgivning, har brugt de forkerte finansielle redskaber (blandt andet renteswap) til at få sikkerhed - løsninger der har bragt dem på fallittens rand.

Langt de fleste andelsboligforeninger er heldigvis sunde og solvente, og mange har gennem mange år udnyttet den lave rente til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen.

Men uanset om økonomien er god eller dårlig, så har de færreste andelsboligforeninger en strategi for, hvordan deres belåning skal indgå i deres fremtidige økonomi. Når vi i Status arbejder med andelsboligforeninger, begynder vi med en analyse af foreningens finansielle historik, ejendommens stand og situation og andelshavernes sammensætning. På denne baggrund – og i dialog med foreningen – formulerer vi en finansiel strategi for foreningen. Et spor, der kan følges år efter år og sikrer mod forhastede "afstikkere". Strategien fastlægger hvilken type lån, foreningen skal ligge i, hvordan disse lån skal passes over tid, og hvordan foreningen skal finansiere sit vedligehold. Dermed skabes der også klarhed over udviklingen i boligafgiften og tryghed omkring andelskronen.

Særligt for selvadministrerende foreninger har vi også god erfaring i at forhandle bidragssatsen ned og overvåge at den forbliver på lavest mulige niveau.

Overvågning og løbende optimering

Når andelsboligforeningen i samarbejde med Status har formuleret en strategi, danner den grundlag for vores overvågning af foreningens gæld.
Fremtiden vil med stor sikkerhed byde på både rentestigninger og rentefald, ligesom lovgivningen, lånemarkedet og udbuddet af finansielle produkter vil ændre sig. Dette giver både muligheder og udfordringer for andelsboligforeningen. Status vil løbende overvåge udviklingen herunder også bidragssatsen og lånebetingelserne og kontakte foreningen så snart, der skal gøres noget. Vi vil altid præsentere en klar anbefaling til bestyrelsen og hjælpe med at fremlægge den for generalforsamlingen om nødvendigt. Dermed fastholder foreningen sin strategi, selv om bestyrelsen udskiftes eller blot har travlt med andre forhold.