Private Boligejere

Sikker finansiering kræver forberedelse

Når du køber en projekteret bolig, er det som regel, mens den er under planlægning eller opførelse.

Sikker finansiering kræver forberedelse

Når du køber en projekteret bolig, er det som regel, mens den er under planlægning eller opførelse. I praksis indgår du en bindende købsaftale på én dato, men overtager først boligen og hjemtager lån på en senere dato – ofte langt ude i fremtiden. I denne lange periode løber du en betydelig risiko! Stiger renten, vil ydelsen blive større, end du først regnede med. Og værdien af den nye bolig vil sandsynligvis være faldet på overtagelsestidspunktet.

Løsningen

Problemet skyldes, at der normalt kun kan foretages kurssikring på op til 6 måneder og udelukkende på færdigt byggeri, der kan gives pant i. Status har sammen med vores finansielle samarbejdspartnere udviklet et koncept der løser dette problem. Vi har nemlig gjort det muligt at foretage en kurssikring på mere end ét år – også ved projektkøb. Løsningen er, at Status kan lave en fastkursaftale gældende fra underskift af købsaftale og frem til overtagelsesdatoen. Det giver sikkerhed for den kommende månedlige ydelse, uanset hvad der måtte ske med renten, mens du venter på din nybyggede bolig.

En dobbelt forsikring

Fastkursaftalen giver ikke kun sikkerhed for en kendt ydelse. Den sikrer også, at din gæld reduceres, hvis værdien af den nye bolig falder grundet en rentestigning. Når du køber en bolig er prisen beregnet ud fra renteniveauet på det pågældende tidspunkt. Hvis renten stiger inden overtagelsesdatoen, vil den månedlige renteudgift også stige. Så vil boligprisen normalt falde, og det kan være ganske alvorligt, hvis du overvejer et videresalg.

Hvis du køber en projektbolig, hvor renten på et 30. årigt obligationslån er 2%, og den først overtages om et år, vil det være renten på overtagelsestidspunktet, der bestemmer den månedlige ydelse. Stiger renten til 3%, 4% eller 5%, vil den månedlige renteudgift stige med henholdsvis 50%, 100% eller 150%! Det er slemt nok i sig selv, men det værste er, at prisen på projektboligen normalt vil falde. Har du eksempelvis købt ejendommen for 5 millioner, og den falder til 4 millioner, kan du som udgangspunkt kun belåne de 4 millioner. Men du skal stadig betale 5 millioner for boligen! Hvis du dertil har en anden bolig, der skal sælges, så vil værdien af denne bolig også falde og dermed give et mindre provenu.

Denne uheldige situation undgås ved at lave en fastkursaftale på købstidspunktet. Fastkursaftalen betyder nemlig, at du får glæde af det kursfald, der følger af en stigende rente. Dette kursfald kan med en omlægning til højere rente omsættes til en lavere restgæld. På den måde vil boligens værdi og gældens størrelse følges ad.

Når Status laver en lang kurssikring i forbindelse med køb af en projektbolig, får du altså både sikkerhed for en kendt ydelse og mulighed for at reducere din gæld, hvis renten stiger og værdien af din nye bolig sandsynligvis falder.

Vores rolle og kurssikringen

Kontakt Status og lad os gennemgå dit projektkøb og behov for kurssikring. Behovet for kurssikring bestemmes af din økonomiske situation, dit forhold til risiko og dine forventninger til renteudviklingen. Som selvstændig finansiel rådgiver belyser vi disse forhold neutralt og med udgangspunkt i din situation.

For nogle kunder vil vi anbefale en kurssikring fra det øjeblik, der indgås en købsaftale. For andre vil vi anbefale, at en kurssikring gøres klar. Så kan vi i løbende samråd vurdere om – og hvornår – fastkursaftalen skal aktiveres. Kurssikringen koster først fra den dag, den aktiveres!

Kurssikringen koster ca. 0,30 kurspoint pr. måned, som fratrækkes kursen på den dag, hvor kurssikringen indgås. Det er en éngangsudgift på små 3.000 kr. pr. million pr. måned. Beløbet lægges til restgælden, når lånet optages.

Omkostningen til kurssikringen er således kendt og indregnet i den ydelse, der fastlåses, når du indgår kurssikringen. Prisen på kurssikringen svarer stort set til, at der betales renter på lånet fra købstidspunktet, og ikke først når du overtager boligen. For dette beløb får du en meget værdifuld dobbelt forsikring.